Ring
+45 53 53 00 05
Kontakt
contact@h2o-sportswear.com
Butiksinfo

Mandag til torsdag 08-16

Fredag 08-14

Lør-, søn- og helligdage lukket

Find vej

Balticagade 10, 2
DK-8000 Aarhus C

Balticagade 10, 2
DK-8000 Aarhus C

Mandag til torsdag 08-16

Fredag 08-14

Lør-, søn- og helligdage lukket

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

1. GENERELT
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorle-des h2o-sportswear.dk ("H2O-sportswear.dk", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler op-lysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi ind-samler via H2O Sportswears hjemmeside, h2o-sportswear.dk ("Hjemmesiden").
1.3 H2o-sportswear er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til H2o-sportswear kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt fore-tage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Den-ne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de op-lysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, op-lysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returne-re og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.


3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er data-ansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyl-delse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige data-behandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores veg-ne.
3.2 Fire af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., Snapchat Inc og Mailchimp er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Per-sondataforordningens art. 45.
3.2.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.2.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
3.2.3 kopi af Snapchat Inc. certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRQeAAO&status=Active
3.2.4 kopi af The Rocket Science Group (Mailchimp) certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG


4. DINE RETTIGHEDER
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplys-ninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af per-sonoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til con-tact@h2o-sportswear.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.3 Retten til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte be-handlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er kor-rekte.
4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.
4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysnin-ger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behand-ling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på contact@h2o-sportswear.com
4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Kø-benhavn K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgi-ves på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


5. SLETNING AF PERSONDATA
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.


6. SIKKERHED
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


7. KONTAKTOPLYSNINGER
H2o-sportswear A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
7.1 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:


H2O Sportswear A/S
Balticagade 10, 2. Sal
DK- 8000 Aarhus C
T: +45 5353 0005
E: contact@h2o-sportswear.com


8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.


9. VERSIONER
9.1 Dette er version 1 af H2o-sportswear A/S persondatapolitik dateret den 26/5-2018